★| ТОПОВЫЕ ВИDЕО |
 

НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА★★★★★★★ ОТКРЫТЬ СТАТЬЮ ★★★★★★★


СИГАРЕТЫ С РТУТЬЮ★★★★★★★ ОТКРЫТЬ СТАТЬЮ★★★★★★★


СТРАШНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ★★★★★★★ ОТКРЫТЬ СТАТЬЮ ★★★★★★★

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИРА★★★★★★★ ОТКРЫТЬ СТАТЬЮ ★★★★★★★

#Anatony Unitsky Trả Lời Câu Hỏi Số 07 & 08 Tiết Lộ Sơ Bộ Hợp Đồng 10 Tỷ USD

Ngài #Anatony_Unitsky trả lời câu hỏi số 07 và số 08: Xem qua 2 câu hỏi: ❓Câu hỏi số 07: Từ Mike. Định hướng nào sau đây: vận tải đô thị, vận chuyển hàng hóa, đường cao tốc - là ưu tiên hiện nay? ❓Câu hỏi số 08: Từ Oksana. Nếu Expo bị hoãn, kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Tổng kết:

НА ГЛАВНУЮ